Nové a moderní služby v oblasti výpočetní techniky, jako je například cloud hosting a dedikovaný nebo managed server, mohou v mnoha lidech vyvolávat různé předsudky nebo obavy. Právě poslední ze zmíněných služeb může být spojena s obavou, že nebudete mít plnou kontrolu nad hardware technikou a zařízením, které si pronajímáte, a to vzhledem k tomu, že tato služba je spojena i se správou a administrací.

Může využívat naše nebo třetích firem

Vaše obavy spojené s managed servery velmi rádi rozptýlíme. Tato služba je sice spojena se správou a administrací (například se zálohováním dat), avšak Vy si přístup k pronajatému zařízení zachováte. Nabízíme Vám jej prostřednictvím námi vyvinutého administračního rozhraní. Pokud Vám nebude vyhovovat, pak se můžeme dohodnout na využívání rozhraní třetích stran či firem.