Střešní okna musí mít nejen kvalitní rámy a zasklení, ale také kvalitní lemování. To zajistí jejich odolnost proti zatékání a proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Lemování může být i společné pro celou skupinu oken.
Pokud vybíráte nová střešní okna, měli byste si nejprve ujasnit, jakou přesně od nich požadujete funkci. V každé místnosti může být umístění jiné, i jiná výška a velikost okna. Pro dobrý výhled by spodní hrana okna měla být asi 90 cm vzdálena od podlahy. Při mírnějším sklonu střechy vybíráme delší okna.

Počet oken

Počet oken a jejich velikost je také zásadní. Obecně platí, že více světla zajistí, zvolíte-li více menších oken, než jedno velké. Střešní okna jsou v šířce většinou limitována vzdáleností krokví.