Součástí produktového katalogu zkušeného výrobce spojovacího materiálu je také sortiment nýtovací techniky. Tu na nejvyšší úrovni materiálového základu i povrchu úpravy reprezentují narážecí nýty, trhací nýty, nýtovací šrouby i nýtovací matice. Doplňte si také Vy zásoby kvalitních nýtovacích komponentů, s nimiž zvládnete rychle a nekomplikovaným způsobem aplikovat metodu slepého nýtování. Vytvořte pevné, odolné a nerozdělitelné spoje na konstrukčních dílech automobilů, letadel, strojírenských výrobků i dalších produktů, které opouštějí výrobní linky Vaší firmy.

S naším sortimentem nýtů budete mít ve výrobě ustláno na růžích

Základ kvalitního zpracování nýtů pro slepé nýtování s perspektivou ideálního uchycení různorodých materiálových konstrukcí hledejte na adrese seriózního odborníka, který přesně chápe požadavky na pevnost uložení v nejrůznějších průměrech otvorů, zajištění proti vibracím i přemostění několika oblastí sevření. Vybírejte technologicky přístupné trhací nýty, které se objevují na trhu se spojovacím materiálem již tradičně, avšak vždy v nejmodernějších variantách úprav.