Spousta lidí má vžitý předsudek, že seriózní investice nikdy nepřináší vysoký zisk. Vyplývá to z takzvaného investičního trojúhelníku, kdy jedno z jeho pravidel říká, že zisk vždy vyvažuje riziko. V praxi to však nemusí být až tak úplně pravda, protože existuje takzvané binární obchodování, které je regulováno, například Českou národní bankou a vklady jsou u seriózních brokerů pojištěny. Jde tedy o seriózní investici, a přesto může investor dosáhnout výnosu i v řádech desítek procent.

Cení se zkušenosti i štěstí

U binárního obchodování hraje důležitou roli jak štěstí (získávat může i ten, kdo nemá žádné znalosti a zkušenosti, ale má dobrý odhad), tak právě i znalosti a zkušenosti. Profesionální investoři si totiž dokáží při svém rozhodování vypomoci různými grafy, ukazateli, nástroji apod. a tak zjistit, jakým směrem se bude trh s největší pravděpodobností vyvíjet.