Nedávno jste se bavil se starostou ze sousední obce, kteří v minulém kole využili http://www.opzp2014-2020.cz/clanek/dotace-nakladani-s-odpady-2016 dotací na sběrné dvory , a tak vám popisoval, jak to udělali a co všechno si za ty peníze pořídili. A nebylo toho rozhodně málo. Naprosto vás to nadchlo, že byste takovou investici mohli provést i u vás v obci, navíc s tak malou finanční spoluúčastí, to se rozhodně vyplatí. Takže už s předstihem kontaktujete odborníky a připravíte si plán, abyste, až to přijde, byli připraveni a stáli v první řadě.

Chcete to udělat také

No jen si to představte, že takto byste mohli celou svou obec vybavit barevnými kontejnery na tříděný odpad. A to zdaleka není všechno, také byste z těch peněz mohli modernizovat váš stávající poměrně zchátralý sběrný dvůr a zakoupit moderní svozovou techniku. Nikdo už by to proto ke kontejneru neměl daleko. A co je nejlepší, tak ty peníze se vztahují i na vyřešení nakládání s bioodpadem, což potřebujete ze všeho nejvíce. Už byste tak nikdy neměli příkopy a meze plné zapáchající rozkládající se trávy, občané by trávu ukládali do hnědých kontejnerů a poté byste ji odvezli do kompostárny.

Vaši sousedé peníze dokonale využili
Ohodnoťte příspěvek