Je mnoho možností, jak zvýšit výkonnost a produktivitu práce pracovníka, nebo chcete-li, zaměstnance. Rozhodně ale mezi ně nepatří hrozby, ultimáta či slovní hrubé a vulgární ataky ze strany zaměstnavatele. To už je na pováženou, zda zaměstnavatel je člověk na svém místě. Ale jednou z forem, jak u schopného pracovníka změnit jeho pracovní postoje, je zpětná vazba, která by se neměla vyhnout účinnosti. Kritika takových postojů by měla být uskutečněna beze svědků a správnou volbou slov. Věřte, že pozdní příchody do práce pomyslného pracovníka, se nebudou opakovat, přijme-li takto vedenou kritiku za svou.

Naučte se zásadám

Být vedoucím pracovníkem a pracovat se svými podřízenými opravdu není jednoduchá záležitost. Chcete-li patřit k těm dobrým, pak musíte své znalosti a vědomosti podložit ještě dovednostmi, které se můžete naučit. Uplatňovat správné zásady při vedení lidí je pro Vás v tuto chvíli na prvním místě. Nikdy nevybočujte z této role a mějte je za své. Sžijte se s nimi. Máte-li dispozice k tomu, abyste vedli lidi k vyšším výkonům, prohlubujte své znalosti celoživotně. Určitě se Vám to vyplatí nejen na pracovišti.